Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła opracowuje raporty dotyczące zarówno dotychczasowego rynku pomp ciepła w Polsce jak również perspektyw jego rozwoju do 2030 roku.  

„PORT PC przedstawia kolejne wydanie Raportu Rynkowego jako wynik prowadzonych regularnie od ponad 8 lat badań rynku sprzedaży. Współpracując z branżą pomp ciepła, PORT PC na bieżąco obserwuje i analizuje trendy na polskim oraz europejskim rynku sprzedaży pomp ciepła. Analizy te pozwoliły na przedstawienie prognoz rozwoju rynku pomp ciepła w Polsce do roku 2030. W Raporcie, obok szczegółowych danych dotyczących rynku pomp ciepła w 2018 roku, czytelnicy znajdą również skorygowane w stosunku do wersji z poprzedniego roku, prognozy rozwoju rynku pomp ciepła do 2030 roku, przedstawione w dwóch wariantach: realistycznym i optymistycznym ” – pisze we wstępie do raportu Paweł Lachman, Prezes Zarządu PORT PC. Cały raport można przeczytać na stronie: http://portpc.pl/pdf/raporty/Raport_PORTPC_wersja_final_2019.pdf

Tymczasem dla leniwych poniżej raport raportu ;), czyli instant dla zapracowanych.

Oto kilka faktów z raportu z 2019 roku:

  1. Pompy ciepła to jedyne efektywne urządzenia grzewcze likwidujące w pełni niską (przypowierzchniową) emisję zanieczyszczeń powietrza. Dlatego dzięki takim programom jak „Czyste powietrze” odegra znaczącą rolę i będzie promowane jako rozwiązanie problemu smogu.
  2. Korzystając w ok. 75% z odnawialnych źródeł energii charakteryzują się zarazem wysoką efektywnością energetyczną i niskimi kosztami eksploatacyjnymi.
  3. Pompy ciepłą mieszczą się w koncepcji inteligentnej i efektywnej elektryfikacji systemów ogrzewania wspieranej przez Komisję Europejską w ramach tzw. „Pakietu Zimowego” i w ramach strategii dekarbonizacji 2050.
  4. Wzrost rynku pomp ciepła obrazuje wzrost liczby  sprzedanych pomp ciepła w Polsce z 7 tysięcy w 2010 roku do ponad 30 tysięcy w 2018 roku.
  5. Największy wzrost odnotował rynek pomp typu powietrze/woda służących do ogrzewania pomieszczeń (czasami również do chłodzenia oraz podgrzewania wody użytkowej). W 2018 roku stanowiły już 2/3 rynku pomp.
  6. Rynek ten znajduje się na ścieżce zrównoważonego i stabilnego wzrostu. Należy jednak mieć świadomość, że jest to ciągle początkowa faza rozwoju rynku.
  7. Szacowana łączna liczba pracujących pod koniec 2018 roku pomp ciepła w Polsce wynosi ok. 194 tys. urządzeń, o łącznej zainstalowanej mocy grzewczej ok. 1,63 GW.
  8. Pompy ciepła już teraz mogą konkurować kosztowo z kotłami na paliwa stałe, szczególnie w nowych budynkach (uwzględniając koszty budowy kotłowni i magazynów opału), co warte podkreślenia, bez powodowania żadnej niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza.
  9. W niedługiej przyszłości pompy ciepła mają szansę zastąpić znaczną część rynku kotłów na paliwa stałe. Temperatury zewnętrzne do których pracują pompy ciepła sięgają -22°C do -28°C. Przy tak niskich temperaturach jest możliwe uzyskiwanie temperatur wody grzewczej +60°C, +65°C, ale są też dostępne technologie które pozwalają osiągać temperatury nawet 70–75°C.
  10. Szybko wzrasta udział rynkowy powietrznych pomp ciepła typu split. Koszt powietrznej pompy ciepła z montażem jest znacznie niższy od łącznej ceny montażu kotła gazowego oraz osprzętu z kolektorami słonecznymi do przygotowania c.w.u. czy instalacją chłodzenia. Cena transakcyjna netto (bez VAT) dla klienta końcowego w średnim i niskim segmencie cenowym sięga przedziału 30.000–40.000 PLN (moc pompy ciepła dot. mocy ok. 8 kW dla parametrów A2W35). Na wybór pomp ciepła powietrze/woda wpływ mają również niskie koszty eksploatacyjne w niewielkich, energooszczędnych budynkach.

Szczegółowe dane oraz wykresy i wyliczenia można przeanalizować pod podanym powyżej linkiem.