6,5 mln zysku brzmi nieźle. Oczywiście rozłożonego na 30 lat, przy 100% sprawności ogniw i inwestycji 2,5 mln złotych na początek. Dlaczego więc warto w to iść? – oczywiście gdy mamy akurat wolne środki 😉

Ile kosztuje farma słoneczna?

Cena instalacji o mocy 1MW w 2020 roku waha się pomiędzy 2,4-3,1 mln zł. To dużo. Ze względu jednak na niekorzystny pod względem unijnych przepisów miks energetyczny w Polsce, banki chętnie udzielają kredytów na tego typu inwestycje, gdyż zwiększają one udział w miksie OZE. Wniosek? Nie będzie trudno o taką inwestycję, o ile mamy zdolność kredytową.

Jakie wymogi trzeba spełnić, by zbudować własną farmę fotowoltaiczną?

Oprócz dużego kapitału na początek, musimy przygotować się na spełnienie szeregu wymagań formalnych i prawnych. Konieczne jest przede wszystkim założenie własnej działalności gospodarczej. Musimy też między innymi postarać się o decyzję o warunkach zabudowy, pozwolenie na budowę, spełnić warunki przyłączenia do sieci, zdobyć koncesję na wytwarzanie energii oraz sporządzić raport oddziaływania na środowisko.

Gdzie można budować farmy fotowoltaiczne?

Farmy stawiać można na najgorszej nawet klasie gruntu, byle dobrze nasłonecznionego terenu. Można taki grunt na okres żywotności paneli (około 30 lat) wydzierżawić od rolnika. Lub jeśli mamy własne nieużytki, ze zbyt słabą ziemią pod uprawę, to farma fotowoltaiczna jest dla nas doskonałym rozwiązaniem. Teren nie może być zacieniony, najlepiej nachylony na południe. Utwardzona droga dojazdowa i budujemy własną elektrownię.

Za ile sprzedamy nasz prąd?

W tym wypadku stajemy się hurtownikiem. Co to dla nas oznacza? Sprzedaż wyprodukowanego prądu warunkuje aukcja, w której bierzemy udział jako dostawca energii. 

Państwo kupuje energię OZE według systemu aukcyjnego po cenie wyższej od rynkowej, czyli wyższej od ceny prądu z elektrowni. To dzięki temu inwestycje w OZE będą konkurencyjne. Powyższy model został wprowadzony ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Aukcje energii pilotuje Urząd Regulacji Energetyki, a ich dokładny przebieg opisuje regulamin aukcji. Zgłoszona przez inwestora cena nie może być zmieniona w trakcie aukcji – w praktyce jest to więc konkurs ofert. Pamiętać też trzeba, że ceny odkupu podlegają indeksacji o wartość inflacji.  

Dofinansowanie do budowy farmy fotowoltaicznej

Niewątpliwie duży wpływ na opłacalność inwestycji ma dofinansowanie. Każde województwo może mieć inne warunki dofinansowań. Warto w tym temacie orientować się na bieżąco o aktualnych naborach w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w konkretnych województwach.

Farma fotowoltaiczna – opłacalność

Ponieważ mowa o dużych inwestycjach, to warto śledzić na bieżąco raporty Instytutu Energetyki Odnawialnej dotyczące fotowoltaiki w Polsce. Najprostszy wniosek z raportu z 2019 roku to prognoza poprawy warunków rynkowych realizacji powyższych inwestycji pod wpływem regulacji UE, wzrostu cen energii i zmiana w polityce energetycznej. A bieżący i przyszły rok wydają się niezwykle atrakcyjne w tym względzie na polskim rynku.